Leasa bil

Funderar du på att skaffa en företagsbil men har problem med dina likvida medel? Om det är fallet kan leasing vara en perfekt lösning.

Bil

Frågan man behöver ställa sig när man funderar på att skaffa en bil är hur företagets likviditet ser ut. Har företaget en god likviditet kan det var en god ide att helt enkelt köpa en bil. Men det finns många fördelar med att leasa företagsbilen. Du slipper betala inköpet av bilen vilket gör att företagets skuldsättning blir lägre och likviditeten ökar. På så sätt får du lättare att låna pengar till andra saker i framtiden. Du får även göra skatteavdrag på halva momsen på leasingavgiften.

Om man ska ha leasade bilar i företaget beror mycket på företagets inriktning och vad verksamheten är. Företag som sysslar med fältförsäljning bör rimligtvis ha bilar att tillhandahålla för sina anställda eftersom det troligtvis inte är rimligt att de anställda ska använda sina egna bilar i sån stor utsträckning i tjänsten. Att detta är orimligt grundar vi på en artikel på sajten tjänstebilen.nu som handlar om hur ersättningen ser ut för användande av egen bil i tjänsten. Artikeln heter ”Bilen är säljarens arbetsplats” och där läser vi att ersättningen endast är 18,50 kronor per mil – vilket inte lämnar mycket över för slitagekostnader och liknande eftersom bensinpriset är så högt. Faktum är att ersättningen ökat med knappt tre kronor de senaste tretton åren, medan bensinpriset minst sagt stigit i höjden.

Leasing är en form av långtidshyra och det finns två typer av leasing, finansiell och operationell leasing. Vid operationell leasing är risktagandet lägre. Du behöver inte betala extra för service, underhåll, vagnparksadministration, och leasingföretaget står bilens restvärde. På så sätt får du en fast månadskostnad som är budgetbar, där service och underhåll med mera är inbakad i leasing kostnaden. Detta gör att du får en bättre överblick över kostnaden för företagets bilar och det blir enklare att se var du kan dra in på vagnparkens utgifter. När leasingperioden är över lämnar du tillbaka bilen och då står leasingföretaget för försäljningen. Den operationella leasingen har ökat i Sverige på senare år men den finansiella formen är trotts allt fortfarande vanligast.

Vid finansiell leasing får du själv stå för risken av fordonets minskade värde vid leasingperiodens slut.

När du leasar en bil betalar du en månadsavgift som innefattar amorteringar och ränta. Vid leasingperiodens slut har du möjlighet att köpa bilen för det värde som bilen har just då.

Vi har 230 000 förmånsbilar i landet, av dessa är Volvo störst. Med Audi och Volkswagen på andra och tredje plats, enligt Tjänstebilsfaktas statistik.