Jeep och jakt

Jeep är en perfekt bil för den som jagar tack vare dess stora förvaringsytor och otroliga förmåga att ta sig fram i tuff terräng. Men även om man är förberedd med en jeep så finns det en hel del annat man bör vara medveten om när man drar ut på jakt. 

Förbered jeepen

Bland de viktigaste sakerna att tänka på under transport till och från och från platsen man skall jaga på är att det finns skarpa regler gällande hur vapen får transporteras i fordon.

För det första så får man inte jaga direkt från fordonet eller använda fordonet för att spåra eller förfölja djuren man jagar. Precis som med de flesta lagarna finns det dock ett antal undantag till detta. Det kanske mest intressanta förfritidsjägare är att rullstolsburna får jaga från motorfordon på grund av sitt handikapp så länge motorn är avstängd.

Även under transport finns det som sagt bestämmelser. När man förvarar vapnet i bilen så bör man om möjligt dela vapnet och förvara den vitala delen separat och under uppsikt. Om det inte går så måste det vara gömt och försett med ett godkänt vapenlås.

Tänk även på att man ej får köra på barmark utan speciell motivering. Det främsta av dessa som finns i samband med jakt är vid borttransporten av fällda djur så som björn, älg, hjort eller vildsvin till den mest passande bilvägen.

Förbered utrustning

När man väl har bra översikt över hur man får använda fordonet under jakten så är det dags att se till övrig utrustning. Se till att vapnet är i bra kondition och att du har alla de tillbehör och delar som du anser dig behöva. Se över detta i god tid så att eventuella inköp som behöver göras har tid att bli väl genomtänkta. Detta är extra viktigt för större investeringar, kanske är det till exempel dags för att nytt kikarsikte? Dessa finns i mycket varierande priser mellan ett par tusen kronor upp till tiotusentals kronor. Det är då viktigt att noga tänka igenom alla de delar som påverkar hur du kommer att använda siktet.

Det samma gäller egentligen alla delar av din utrustning, från vilken termos du dricker kaffet ur till ditt vapen.

Än fler regler

Även om vi har nämnt många regler och saker som är viktiga att tänka på så finns det utan tvekan många många fler man behöver hålla koll på. På jägarförbundets hemsida finns all information man kan behöva gällande vilka lagar och regler som gäller i Sverige samt var man kan hitta jaktlag och utbildare.